Ny advokatfullmektig

Vi ønsker Victoria Cavallini Fevik velkommen som ny advokatfullmektig i Advokatfirma Olafsen.

Victoria har allerede lang og bred erfaring gjennom politiske verv, og har i sin juridiske mastergrad skrevet  om bærekraft. Victoria finner alltid de beste argumentene og er en god strateg. I Advokatfirma Olafsen vil hun hovedsakelig arbeide med næringsjus.

Vi er stolte av å ha Victoria med på laget hos oss!  

Sist oppdatert 17. mars 2022
Bærekraftkonferansen 2022

Bærekraftkonferansen 2022

Advokatfirma Olafsen engasjerer seg i bærekraft. Vi deltok under årets bærekraftkonferanse «Fra ord til handling» i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen. En spennende og lærerik dag og flott arrangement!

Erstatning og forsikring

Erstatning og forsikring

Ved skade på bygning og andre gjenstander, og ved personskade, kan det kreves erstatning av den eller de som har forvoldt skaden.

Oppsigelser og nedbemanning

Oppsigelser og nedbemanning

Det kan være mange grunner til at en virksomhet har behov for å meddele oppsigelser. Dette kan være knyttet til arbeidstakere som ikke fungerer, eller at virksomheten ønsker å legge om driften for å drive mer rasjonelt.

Ektepakt og testament for næringsdrivende

Ektepakt og testament for næringsdrivende

Hvis du ikke ønsker å dele aksjene i virksomheten din med ektefellen ved en eventuell skilsmisse, bør du opprette ektepakt. Da kan aksjene gjøres til ditt særeie.

Aksjonæravtale

Aksjonæravtale

Vi har bistått mange næringsdrivende ved konflikter mellom aksjeeiere i små og mellomstore aksjeselskaper. Slike konflikter kan unngås.