Vi hjelper deg gjerne med
bærekraftig selskapsledelse

Bærekraftig selskapsledelse i praksis

Et bærekraftig selskap oppnår langsiktig verdiskapning ved å balansere
økonomiske, sosiale og miljømessige forhold

FN har definert 17 bærekraftsmål.
Anstendig arbeid og økonomisk vekst er et av dem.

Bærekraftig selskapsledelse handler om å tilføre verdi til selskapet, samtidig som man reduserer risiko for investorer og kontraktsparter.

Advokatfirma Olafsen bistår klienter med å gjøre strategiske vurderinger av virksomhetens bærekraftsmål. Slik kan selskapet oppnå økonomisk vekst, samtidig som selskapet tar hensyn til omverdenen.

Vi bistår med å iverksette rutiner og retningslinjer som sikrer at selskapet lykkes med bærekraftig selskapsledelse i praksis.

Våre advokattjenester

Oppdragsvilkår

Hvitvaskingskontroll

Personvern og GDPR

Advokatetiske retningslinjer

Ny advokatlov

Våre verdier

Oppdragsvilkår

Hvitvaskingskontroll

Personvern og GDPR

Advokatetiske retningslinjer

Ny advokatlov

Våre verdier