Ved skade på bygning og andre gjenstander, og ved personskade, kan det kreves erstatning av den eller de som har forvoldt skaden.

For at du skal ha krav på erstatning må du ha lidt et økonomisk tap. Det økonomiske tapet må beregnes, og det er viktig at alle tapsposter blir hensyntatt. Enkelte ganger kan det også være aktuelt å krev erstatning for ikke-økonomisk tap, eksempelvis erstatning for «tort og svie». Det må også være noen som er ansvarlig for skaden, som kravet kan rettes mot.

Det kan også tegnes forsikring mot skader som måtte oppstå. For eksempel kan dette gjelde skade på bil, ting eller boligeiendom, eller det kan gjelde personskade. Forsikringsselskapene må da utbetale erstatning hvis skaden faller inn under forsikringen.

Advokatfirma Olafsen kan bistå i saker med krav om erstatning eller forsikringsutbetaling.   

Sist oppdatert 16. mars 2022
Innsikt24: Besøk oss på stand

Innsikt24: Besøk oss på stand

Næringsforeningen i Drammensregionen arrangerer hvert år konferansen Innsikt, og Advokatfirma Olafsen er stolte over å være blant konferansens partnere. I to dager til ende samles regionens næringsliv for å bli bedre kjent, dele kunnskap og feire. Onsdag 5. juni er...

Faglig påfyll: Olafsen på Advokatenes fagdager

Faglig påfyll: Olafsen på Advokatenes fagdager

Hvert år arrangerer Advokatforeningen og Juristforbundet advokatenes fagdager. Her samles årlig cirka 1000 advokater i Oslo for et omfangsrikt og detaljert program over to dager. I år kunne deltagerne blant annet velge løp innen næringseiendom, arbeidsrett,...

Bærekraftkonferansen 2022

Bærekraftkonferansen 2022

Advokatfirma Olafsen engasjerer seg i bærekraft. Vi deltok under årets bærekraftkonferanse «Fra ord til handling» i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen. En spennende og lærerik dag og flott arrangement!

Ny advokatfullmektig

Ny advokatfullmektig

Vi ønsker Victoria Cavallini Fevik velkommen som ny advokatfullmektig i Advokatfirma Olafsen.