Erstatning og forsikring

Ved skade på bygning og andre gjenstander, og ved personskade, kan det kreves erstatning av den eller de som har forvoldt skaden.

For at du skal ha krav på erstatning må du ha lidt et økonomisk tap. Det økonomiske tapet må beregnes, og det er viktig at alle tapsposter blir hensyntatt. Enkelte ganger kan det også være aktuelt å krev erstatning for ikke-økonomisk tap, eksempelvis erstatning for «tort og svie». Det må også være noen som er ansvarlig for skaden, som kravet kan rettes mot.

Det kan også tegnes forsikring mot skader som måtte oppstå. For eksempel kan dette gjelde skade på bil, ting eller boligeiendom, eller det kan gjelde personskade. Forsikringsselskapene må da utbetale erstatning hvis skaden faller inn under forsikringen.

Advokatfirma Olafsen kan bistå i saker med krav om erstatning eller forsikringsutbetaling.   

Sist oppdatert 16. mars 2022
Drammen Pride 2022

Drammen Pride 2022

Vi gratulerer Drammen med feiring av Pride i helgen!

Stadig ser vi flere som er innom kontorene våre for å skrive ektepakt eller samboeravtaler. Vi er stolte av å kunne bidra til at alle, uavhengig av legning, finner løsninger som passer best for sin familie.

Bærekraftkonferansen 2022

Bærekraftkonferansen 2022

Advokatfirma Olafsen engasjerer seg i bærekraft. Vi deltok under årets bærekraftkonferanse «Fra ord til handling» i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen. En spennende og lærerik dag og flott arrangement!

Ny advokatfullmektig

Ny advokatfullmektig

Vi ønsker Victoria Cavallini Fevik velkommen som ny advokatfullmektig i Advokatfirma Olafsen.

Oppsigelser og nedbemanning

Oppsigelser og nedbemanning

Det kan være mange grunner til at en virksomhet har behov for å meddele oppsigelser. Dette kan være knyttet til arbeidstakere som ikke fungerer, eller at virksomheten ønsker å legge om driften for å drive mer rasjonelt.