Kontakt

Kontaktskjema

1 + 3 =

Varsling

Arbeidsmiljølovens regler om varsling skal ivareta den ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Alle ansatte har rett til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

2 + 10 =

Besøksadresse: Aass-kvartalet, Ole Steensgate 10, 3015 Drammen

Postadresse: Postboks 589, 3002 Drammen