Kan barna gjøres arveløse?

Etter arveloven har barn og andre livsarvinger krav på arv av det som man etterlater seg når man dør. Dette kalles pliktdelsarv. Det som ikke er pliktdelsarv, eller ektefellearv, kan man testamentere til hvem man vil.

Ved testament kan man for eksempel testamentere alt som overstiger pliktdelsarven til ett av barna, eller la ett barn kun få pliktdelsarv, og de andre barna dele resten.

Pliktdelsarven utgjør 2/3 av det man etterlater seg, men likevel ikke mer enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp til hvert barn. (Folketrygdens grunnbeløp finner du her:  https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden)

Så lenge du lever kan du gi bort så mye du vil, til hvem du vil. Det er ingen som har krav på å arve!

Vi finner de rette løsningene for deg og din familie.  

Sist oppdatert 16. mars 2022
Bærekraftkonferansen 2022

Bærekraftkonferansen 2022

Advokatfirma Olafsen engasjerer seg i bærekraft. Vi deltok under årets bærekraftkonferanse «Fra ord til handling» i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen. En spennende og lærerik dag og flott arrangement!

Ny advokatfullmektig

Ny advokatfullmektig

Vi ønsker Victoria Cavallini Fevik velkommen som ny advokatfullmektig i Advokatfirma Olafsen.

Erstatning og forsikring

Erstatning og forsikring

Ved skade på bygning og andre gjenstander, og ved personskade, kan det kreves erstatning av den eller de som har forvoldt skaden.

Oppsigelser og nedbemanning

Oppsigelser og nedbemanning

Det kan være mange grunner til at en virksomhet har behov for å meddele oppsigelser. Dette kan være knyttet til arbeidstakere som ikke fungerer, eller at virksomheten ønsker å legge om driften for å drive mer rasjonelt.

Ektepakt og testament for næringsdrivende

Ektepakt og testament for næringsdrivende

Hvis du ikke ønsker å dele aksjene i virksomheten din med ektefellen ved en eventuell skilsmisse, bør du opprette ektepakt. Da kan aksjene gjøres til ditt særeie.