Aksjonæravtale

Vi har bistått mange næringsdrivende ved konflikter mellom aksjeeiere i små og mellomstore aksjeselskaper. Slike konflikter kan unngås. 

Aksjonærkonflikter kan forebygges med en aksjonæravtale. Her kan det også reguleres hvem som skal ha rett til å kjøpe aksjene ved eventuelt salg, til hvilken pris, og om ektefelle eller barn skal ha rett til å overta aksjene ved dødsfall. Vi skreddersyr aksjonæravtaler og vedtekter etter virksomhetens og aksjonærenes behov.

Sist oppdatert 16. mars 2022
Bærekraftkonferansen 2022

Bærekraftkonferansen 2022

Advokatfirma Olafsen engasjerer seg i bærekraft. Vi deltok under årets bærekraftkonferanse «Fra ord til handling» i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen. En spennende og lærerik dag og flott arrangement!

Ny advokatfullmektig

Ny advokatfullmektig

Vi ønsker Victoria Cavallini Fevik velkommen som ny advokatfullmektig i Advokatfirma Olafsen.

Erstatning og forsikring

Erstatning og forsikring

Ved skade på bygning og andre gjenstander, og ved personskade, kan det kreves erstatning av den eller de som har forvoldt skaden.

Oppsigelser og nedbemanning

Oppsigelser og nedbemanning

Det kan være mange grunner til at en virksomhet har behov for å meddele oppsigelser. Dette kan være knyttet til arbeidstakere som ikke fungerer, eller at virksomheten ønsker å legge om driften for å drive mer rasjonelt.

Ektepakt og testament for næringsdrivende

Ektepakt og testament for næringsdrivende

Hvis du ikke ønsker å dele aksjene i virksomheten din med ektefellen ved en eventuell skilsmisse, bør du opprette ektepakt. Da kan aksjene gjøres til ditt særeie.