Aksjonæravtaler

Våren er gjerne tid for generalforsamling i landets aksjeselskaper. Kanskje er det også et godt tidspunkt for å vurdere om selskapet og forholdet mellom dets aksjonærer er godt nok strukturert og regulert?

Aksjeloven har en rekke regler om et aksjeselskaps virksomhet og drift. Loven har også bestemmelser som regulerer forholdet mellom aksjonærer, eksempelvis om forkjøpsrett ved aksjeovergang og om flertallskrav i generalforsamling.

Selv om disse bestemmelsene er et godt utgangspunkt i det store flertallet av selskaper, kan mange av ulike grunner ha behov for å avtale avvikende ordninger i sitt selskap. Med enkelte lovbestemte unntak, kan aksjonærene i et selskap inngå en aksjonæravtale hvor de fraviker de bestemmelser som følger av aksjeloven. Dette kan for eksempel være nyttig i «familiebedrifter» som også eies sammen med andre investorer, hvor det er et ønske å videreføre driften til neste generasjon uten hinder av bestemmelser i loven.

Flere av våre advokater har erfaring med både å utarbeide og revidere aksjonæravtaler, og er opptatte av å skreddersy avtalen for den enkeltes behov. Ta gjerne kontakt med vårt kontor i Drammen, eller en av våre advokater direkte, dersom du ønsker å drøfte ditt behov for opprettelse av en aksjonæravtale eller endringer i en allerede eksisterende avtale.

Sist oppdatert 29 april 2019

Site Footer