Ronnie Olafsen
Kontorsjef
Kontakt:
Mobil: 479 73 727
ronnie@advokatolafsen.no

Ronnie er kontorsjef og utfører administrative oppgaver. Han håndterer også økonomiske forhold og bistår ved booppgjør og liknende.

Site Footer