Ny arvelov

Den 22. juni 2018 la regjeringen i statsråd frem forslag til ny arvelov. Forslaget skal behandles i stortinget. Det er per dags dato ikke kjent når stortingsbehandlingen vil være ferdigstilt og loven eventuelt vil tre i kraft.

Forslaget vil i all hovedsak videreføre reglene slik vi kjenner de i dag, men det er likevel verdt å merke seg visse foreslåtte endringer.

Les mer her

Benytter du innleid arbeidskraft?

Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler for innleie av arbeidskraft.

Innleie er kun tillatt i samme utstrekning som det er adgang til midlertidig ansettelse. Hovedregelen er at alle skal ansettes i faste stillinger, slik at midlertidig ansettelse krever et særskilt grunnlag.

Les mer her

Behandling av personopplysninger – betydning av GDPR

I juli 2018 trådte det i kraft en ny personopplysningslov i Norge. Gjennom denne loven ble det nye EU-regelverket for innhenting og oppbevaring av personopplysninger, GDPR, gjort gjeldende her til lands.

Les mer her

Innkreving etter tvangsfullbyrdelseslovens regler

Mange virksomheter benytter seg av inkassoselskaper i forbindelse innkreving av pengekrav. Vår erfaring er at det heller kan lønne seg å benytte advokat for å besørge innkreving i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens og tvistelovens system.

Les mer her

 

 

Site Footer