Advokatfirma Olafsen AS tilbyr konkurransedyktige betingelser innfor våre fagområder.

Har du en innboforsikring?
For mange sakstyper vil en ordinær innboforsikring dekke en stor andel av advokatkostnadene. Dette gjelder for eksempel konflikter
med håndverkere, nabotvister og spørsmål om mangler ved kjøp av fast eiendom. I tillegg dekkes mange andre sakstyper, blant annet
enkelte krav mot banker og finansinstitusjoner, krav mot styre i selskap, borettslag eller sameie, krav i forbindelse med festeavtaler og
krav i forbindelse med bilkjøp og likende.
Dersom saken dekkes, stilles ingen krav til lav inntekt eller formue.

Har du krav på fri rettshjelp?
Dersom du har lav inntekt og formue, kan du ha krav på fri rettshjelp. Se gjerne vår informasjonsside for ytterligere opplysninger om dette.

Har du andre forsikringsordninger?
Også andre forsikringer enn innboforsikring vil kunne dekke utgifter til advokatbistand. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom du har tegnet boligkjøperforsikring. Ta gjerne kontakt med oss, så vil vi være behjelpelige med å undersøke om du har tegnet forsikringer som kan dekke utgifter til advokatbistand i forbindelse med en konkret sak.

Priser:                            Privatpersoner (ink. mva)        Næringsdrivende (eks. mva)
Advokatfullmektig        2.000                                            1.700
Advokat                          2.500  –   2.750                            2.300   –   2.500
Ansvarlig advokat         2.625   –   2.875                            2.400   –   2.600

Oppdragsvilkår:
Advokatfirma Olafsen AS benytter standard oppdragsvilkår i alle saker utarbeidet med bakgrunn i advokatforeningens anbefalinger.

 

 

Site Footer