Tonje Enger
Advokatfullmektig
Kontakt:
Mobil: 911 97 505
enger@advokatolafsen.no

Tonje arbeider hovedsakelig med familie-, arve- og skiftesaker, samt barnefordelingssaker. Videre arbeider hun med trygde- og velferdsrett, arbeidsrett og erstatningsrett.

Tonje bistår i forbindelse med forhandlinger og prosedyre for domstolene.

 

Site Footer