Ny arvelov er vedtatt

Stortinget vedtok ny arvelov den 14. mai 2019. Det er foreløpig ikke bestemt når loven skal tre ikraft.

I henhold til signaler vi har mottatt, antas at den nye loven vil gjelde fra 1. januar 2021. Alle som har opprettet testament i henhold til den gamle arveloven bør undersøke om testamentet bør endres, eller tilpasses den nye loven. Av hensyn til overgangsreglene, anbefaler vi at denne vurderingen foretas så raskt som mulig.

Sist oppdatert 2 juni 2019

Site Footer