Foreldelse av krav

 Vi opplever stadig at krav foreldes fordi man har for dårlig kunnskap om reglene for foreldelse av krav etter norsk rett.

Som hovedregel foreldes krav etter tre år. Fristen regnes i utgangspunktet fra den dagen kravet oppstod. Oversittes denne fristen, er kravet tapt og man kan ikke lenger gjøre det gjeldende selv om kravet hadde ført frem dersom det var fremmet i rett tid. Det er også viktig å merke seg at foreldelsesfristen løper paralellt med reklamasjonsfrister for eksempel ved kjøp. Et krav kan dermed være foreldet selv om man i utgangspunktet har reklamert i tide, og motsatt.

Det er en utbredt misforståelse at foreldelsesfristen avbrytes ved å sende et brev eller et påkrav. For å avbryte foreldelse må det tas rettslige skritt. Det vil si at det må tas ut en forliksklage, eller en stevning til tingretten. Foreldelse avbrytes også dersom den som skylder deg noe enten uttrykkelig eller ved sin handlemåte har erkjent kravet.

Sist oppdatert 11. mars 2019

 

 

 

Site Footer