Ekteskap og økonomi

Tiden vi nå går inn i, er høysesong for bryllup. Selv om det som oftest ikke er økonomien og jussen som står i fokus i denne forbindelse, er det likevel enkelte konsekvenser av et ekteskap som er verdt å merke seg. For hva skjer egentlig med økonomien og eiendelene til den enkelte når man gifter seg?

Når to personer inngår ekteskap, inngår de i realiteten også et formuesfellesskap. Dette betyr at alt de eier og har blir felles mellom de to. Særlig gjelder dette penger og eiendeler som erverves etter at paret har giftet seg. Dersom ektefellene senere skal gå fra hverandre, blir konsekvensen at verdien av dette som hovedregel skal deles likt mellom de to, uavhengig av hvem som har skaffet den enkelte eiendel til veie. Det samme gjelder for eventuell gjeld den enkelte tar opp under ekteskapet. Dette vil også den andre ektefellen som hovedregel måtte hefte for.

Dersom paret ikke ønsker å inngå et slikt formuesfellesskap, eller ønsker å holde enkelte eiendeler og verdier utenfor fellesskapet, må dette gjøres ved å opprette såkalt særeie. Dette kan kun gjøres ved å opprette en ektepakt, som er en type avtale som settes opp i bestemte former og signeres av begge parter og to vitner.

Våre advokater har lang erfaring med opprettelse av ektepakt mellom ektefeller. Ta gjerne kontakt med vårt kontor i Drammen dersom du har behov for å diskutere ditt behov for en ektepakt, eller du ønsker å drøfte andre forhold rundt økonomien i et ekteskap eller samboerforhold.

Sist oppdatert 29 april 2019

Site Footer